Na co idą moje pieniądze?

/velacms/solutions/zabki/content/pages/aktualnosci/aktualnosci/2018-04/na-co-ida-moje-pieniadze/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Ząbki. Sprawdź, na co idą Twoje pieniądze

Kolejny raz Mieszkańcy Ząbek w łatwy sposób mogą przekonać się na co miasto wydaje swój budżet, dowiedzieć się ile pieniędzy z ich podatku gmina przeznacza dziennie na funkcjonowanie komunikacji miejskiej, oświatę i wychowanie czy na pomoc społeczną, a to dzięki dołączeniu do platformy nacoidamojepieniadze.pl.

Serwis pokazuje mieszkańcom Ząbek, jak miasto dysponuje pieniędzmi z podatków w 2019 roku.

Wszystkie informacje na stronie są przygotowywane na podstawie uchwały budżetowej miasta na 2019 rok. To na jej podstawie budżet został podzielony na kategorie tematyczne np. oświata i wychowanie, transport i łączność, ochrona środowiska oraz gospodarka mieszkaniowa. Mieszkaniec wpisując anonimowo wysokość swojego miesięcznego wynagrodzenia brutto może sprawdzić, jak gmina dysponuje jego pieniędzmi z podatków.

Narzędzie pokazuje ile pieniędzy z zapłaconego od danej kwoty podatku trafi do poszczególnych kategorii budżetowych. Zaprezentowana tam analiza budżetu pozwala pokazać, w jakim stopniu każdy, kto płaci podatki w Ząbkach, przyczynia się do rozwoju miasta. Narzędzie jest dostępne pod adresem: https://nacoidamojepieniadze.pl/budzet-miasta/zabki/2019 . Planowane obecnie dochody gminy na 2019 r. wynoszą 200 236 949,50 zł, z czego niemal 31 % to dochody z podatku PIT.

Ząbki są najmłodszym miastem w Polsce pod względem średniej wieku mieszkańców. Plasuje się w czołówce miejscowości w kraju o najwyższym przyroście naturalnym, notując również dość wysokie tempo osiedlania się. To wszystko powoduje, że zameldowanych jest niemal 34 tys. osób, ale faktycznie zamieszkuje 70 tys. osób. PIT w Ząbkach opłaca tylko 60% mieszkańców, w prezentacji można zobaczyć jak brakujące 40% wpływów z PIT w wysokości 41 235 822 zł zmieniłoby miasto na lepsze. Powyższy program wpisuje się do corocznej kampanii zachęcającej mieszkańców do meldowania się w Ząbkach oraz do informowania urzędu skarbowego o miejscu aktualnego zamieszkania (na druku ZAP-3). Podatek dochodowy od osób fizycznych stanowi największą część dochodów gminy – niemal 31 proc.

Niedługo pożegnamy zielone karty mieszkańca „Jestem z Ząbek.”Zastąpią je nowe karty elektroniczne. Nowe karty będą ważne przez określony czas i będzie można przedłużać ich ważność, dokumentując w urzędzie miasta, że nadal mamy uprawnienie do posiadania karty, tj. zamieszkujemy w Ząbkach i rozliczyliśmy PIT za ostatni rok w US Wołomin a w naszym zeznaniu jako adres podatnika figuruje adres zamieszkania na terenie Ząbek. Czyli, aby otrzymać nową kartę, nie wystarczy już sam meldunek w Ząbkach, trzeba będzie mieć rozliczone ostatnie roczne zeznanie podatkowe za 2018 rok na rzecz Ząbek.
Tym samym zapraszamy do lektury ząbkowskiego budżetu.