Budżet obywatelski w Ząbkach? - raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Obraz domyślny

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem z przeprowadzonych konsultacji społecznych.

Raport znajduje się również na platformie wDialogu i dostępny jest dla wszystkich zarejestrowanych mieszkańców (https://zabki.wdialogu.uw.edu.pl).

Wszyscy mieszkańcy mogą składać uwagi do raportu do dnia 18.08 włącznie. Uwagi można składać w następujących formach:
- za pośrednictwem platformy wDialogu: po zalogowaniu się prosimy przy nazwie konsultacji wybrać opcję "Raport", a następnie kliknąć na przycisk "Dołącz do komentowania".
- mailowo, do Biura Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia, pod adresem: joanna.wysocka@zabki.pl
- telefonicznie w dniach 15.08-18.08, pod numerem telefonu 22 5109 793(tel. Biura Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia)