Informacja dotycząca rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Obraz domyślny

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie od 1 września 2017 r. reformy oświatowej oraz podejmowanymi przez Miasto Ząbki działaniami w zakresie jej wdrażania uprzejmie informuję, że w myśl art. 204 ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, będą podane do dnia 15 kwietnia 2017 r. W związku z powyższym na początku kwietnia 2017 r. ukażą się wszelkie informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2017/2018. Jednocześnie informujemy, że Rada Miasta Ząbki podjęła następujące uchwały w przedmiotowej sprawie:

  1. Uchwałę Nr XXXVIII/351/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych  szkołach podstawowych
  2. Uchwałę Nr XXXVIII/352/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej.

Należy nadmienić, że zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) do klasy I publicznej szkoły podstawowej, w której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. Szczegółowe informacje w tym zakresie ukażą się także na początku kwietnia 2017 r.


Referat Oświaty i Polityki Społecznej

Urzędu Miasta Ząbki

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018