KONSORCJUM PROJEKTU SOCI@LL ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONFERENCJI KOŃCOWEJ

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/aktualnosci/aktualnosci/2001-05/konsorcjum-projektu-soci-ll-zaprasza-do-udzialu-w-konferencji-koncowej/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Szkolne Laboratoria Społeczne:

Inkluzja społeczna młodzieży w kontekście edukacji


PONIEDZIAŁEK

10 MAJA 2021

w godzinach 14:00-16:00

KONFERENCJA ONLINE


Po ponad trzyletniej współpracy partnerów z Portugalii, Cypru, Włoch i Polski, konsorcjum Soci@LL ma przyjemność podzielić się wynikami działań Szkolnych Laboratoriów Społecznych. Konferencja będzie okazją, by zapoznać się z inspirującymi praktykami edukacji włączającej i materiałami edukacyjnymi wypracowanymi w ramach projektu SOCI@LL.

Otwarta szkoła.


FORMULARZ REJESTRACYJNY

Wydarzenie w większości odbywać się będzie w języku angielskim, oprócz części warsztatów krajowych.


PROGRAM

14:00 Powitanie

14:10 Sesja inauguracyjna gminy Matosinhos z Portugalii (organizatorzy

konferencji)

14:20 Rozmowa ekspercka: Inkluzja społeczna młodzieży w kontekście edukacji

14:40 Warsztaty krajowe: Wykorzystanie zasobów SOCI@LL. OTWARTA SZKOŁA

(sesje w językach narodowych: Cypr, Włochy, Portugalia i Polska)

15:20 Prezentacja zasobów projektu SOCI@LL: Zestawy narzędzi dla

nauczycieli/nauczycielek i dyrektorów/dyrektorek szkół, zestaw narzędzi

dla władz lokalnych, platforma internetowa SOCI@LL HUB

15:40 Podsumowanie i zakończenie


Zapraszamy szczególnie: szkoły (dyrektorów i dyrektorki, nauczycieli i nauczycielki, uczniów i uczennice), gminy, organizacje pozarządowe, osoby zainteresowane współpracą szkół i społeczności lokalnych na rzecz

inkluzji społecznej.


REJESTRACJA

http://wholeschoolsociallabs.eu/

https://lab-social.eu/

https://www.facebook.com/wholeschoolsociallabs