Referat Dróg i Komunikacji Miejskiej

/velacms/solutions/zabki/content/pages/strona-glowna/referaty/referat-drog-i-komunikacji-miejskiej/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Kierownik Referatu Dróg i Komunikacji Miejskiej
Piotr Gołębiewski

tel. 22 5109 768
e-mail: piotr.golebiewski@zabki.pl

Do zadań Referatu Dróg i Komunikacji Miejskiej należy w szczególności:

  1. zarządzanie drogami gminnymi oraz prowadzenie ewidencji tych dróg, w tym sprawy lokalizacji zjazdów z posesji;
  2. nadzór nad organizacją ruchu na terenie Miasta;
  3. przygotowywanie projektów zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz naliczanie opłat z tego tytułu;
  4. prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem urządzeń nie związanych z infrastrukturą drogową oraz z udzielaniem zgody na lokalizację tych urządzeń w pasie drogowym;
  5. bieżące utrzymanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych i placów;
  6. zapewnienie właściwego oświetlenia ulic, ścieżek rowerowych i placów na terenie Miasta;
  7. gospodarowanie taborem samochodowym oraz sprzętem służącym do utrzymania dróg;
  8. nadzór nad realizacją umów z zakresu usług miejskiego transportu publicznego.