Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE - SONDAŻ RYNKU NR OPS-POKL.02/2011
1. Zamawiający:
Miasto Ząbki/Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach realizator projektu systemowego "Praca nad sobą - szansą na przyszłość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie kursów / szkoleń zawodowych
Ochrona fizyczna osób i mienia do licencji I stopnia + Kierownik ochrony imprez masowych
1 beneficjentka
Fryzjer - kurs przyuczający
1 beneficjentka
Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z obsługą>br> i wymianą butli gazowych
1 beneficjent
Samodzielna księgowa
1 beneficjentka
Kucharz
1 beneficjentka
Magazynier - kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
1 beneficjent
Prawo jazdy - kategoria B
1 beneficjentka
Prawo jazdy - kategoria C
1 beneficjent

Całość dokumentu w załączniku.

ZAPYTANIE OFERTOWE - SONDAŻ RYNKU NR OPS-POKL.01/2011
1. Zamawiający:
Miasto Ząbki/Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach realizator projektu systemowego "Praca nad sobą - szansą na przyszłość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego laptopa/notebooka/lifebooka oraz oprogramowania o przykładowych parametrach

Całość dokumentu w załączniku.