Struktura Organizacyjna

Szeroki zakres wykazanych zadań w 2016 r. realizowało 15 pracowników zatrudnionych w zakresie pełnych etatów na umowę o pracę w charakterze: kierownik, główna księgowa, inspektor ds. księgowo finansowych (1,5 etatu), inspektor ds. administracyjnych (1,5 etatu), specjalista ds. świadczeń rodzinnych, podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego, 2 specjalistów pracy socjalnej, 1 starszy pracownik socjalny oraz 5 pracowników socjalnych.

Zgodnie z art. 110 ustawy o pomocy społecznej pracownik socjalny powinien obsługiwać teren nie większy niż 2000 mieszkańców.

Dodatkowo zatrudniamy w formie umowy zlecenia następujących specjalistów:

  • Radca prawny (dwa razy w miesiącu)
  • 2 osoby w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych,
  • 1 osoba w zakresie usług informatycznych, zabezpieczających systemy informatyczne Ośrodka (na zgłoszenie),
  • Osoba sprzątająca (trzy razy w tygodniu).