O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej
Ząbki, ul. Wojska Polskiego 12

tel. do ośrodka: 22 781-64-57
fax: 22 781-64-57

tel. wewnętrzne:
Pomoc społeczna: 22 5109-807 do 813
Świadczenia rodzinne: 22 5109-817 do 819

e-mail: ops@zabki.pl       ops-zabki@wp.pl

Kierownik Ośrodka:   Elżbieta Rutkowska      -        tel. 22 510-98-03


Dział Pracy Środowiskowej

Małgorzata Mazur       -     Specjalista pracy socjalnej       -       tel. 22 510-98-12

Irena Michalik              -     Specjalista pracy socjalnej       -       tel. 22 510-98-13

Agnieszka Ignaczak    -     Starszy Pracownik Socjalny     -       tel. 22 510-98-08

Ewa Godlewska          -     Pracownik Socjalny                  -       tel. 22 510-98-20

Magdalena Stefaniak - Cieślak - Pracownik Socjalny        -       tel.  22 510-98-11

Karolina Strzeszewska -   Pracownik Socjalny


Dział Księgowy - Dodatki mieszkaniowe - Dodatki energetyczne


Daniela Rychter       -     Główny księgowy                        -     tel. 22 510-98-04

Danuta Gutowska    -     Podinspektor ds. księgowości    -     tel. 22 510-98-05

Elżbieta Bochowicz -     Inspektor ds. administracyjnych -     tel. 22 510-98-09


Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego


Małgorzata Cichocka -Specjalista ds. świadczeń rodzinnych - tel. 22 510-98-17

Bożena Orlińska    - Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych - tel. 22 510-98-18

Teresa Konopka     - Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i 

                                                       funduszu alimentacyjnego - tel. 22 510-98-19

Anna Romańska   -Podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego  -                                                                                                                            tel. 22 510-98-19