O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej Ząbki

ul. Wojska Polskiego 12

tel. do ośrodka: 22 510-98-03 do 21


fax: 22 510-98-30


                                   tel. wewnętrzne:                                  

            Pomoc społeczna                    22 51-09-807 do 814, 820


                Świadczenia rodzinne:           22 51-09-817 do 819


Świadczenia wychowawcze:            22 51-09-815

e-mail: ops@zabki.pl       ops-zabki@wp.plKierownik :       Artur Kołodziejczyk      -       tel. 22 51-09-816


Dział Pracy Środowiskowej


Grażyna Hellich                 Pracownik Socjalny                            tel. 22 510-98-12

Dorota Guba                     Pracownik Socjalny                             tel. 22 510-98-13

Agnieszka Ignaczak         Starszy Pracownik Socjalny                tel. 22 510-98-08

Ewa Godlewska               Pracownik Socjalny                            tel. 22 510-98-20

Magdalena Stefaniak - Cieślak   Pracownik Socjalny                  tel.  22 510-98-11 

Marta Tarnowska             Pracownik Socjalny                            tel. 22 510-98-10

Ewa Rzeszotek                Pracownik Socjalny                           tel. 22 510-98-14


Dział Administracji i Świadczeń

Anna Banach                  Starszy referent ds. administracyjnych tel. 22 510-98-07

Agnieszka Pomarańska   Starszy referent ds. administracyjno - kadrowych                                                                                                                              tel. 22 510-98-07


Dział Księgowy - Dodatki mieszkaniowe - Dodatki energetyczne

Daniela Rychter           Główny księgowy                             tel. 22 510-98-04

Danuta Gutowska        Podinspektor ds. księgowości         tel. 22 510-98-05

Elżbieta Bochowicz     Inspektor ds. administracyjnych     tel. 22 510-98-09

Anna Gromek               Referent ds. księgowo-finansowych tel. 22 510-98-21              


Dział Świadczeń Rodzinnych Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego

Małgorzata Cichocka -Specjalista ds. świadczeń rodzinnych - tel. 22 510-98-17

Bożena Orlińska    - Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych - tel. 22 510-98-18

Teresa Konopka     - Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i 

                                                       funduszu alimentacyjnego - tel. 22 510-98-19

Anna Romańska   -Podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego  -                                                                                                                            tel. 22 510-98-19

Monika Glinicka    Starszy referent ds. świadczeń wychowawczych - tel. 22 510-98-15

Monika Kretuńska Starszy referent ds. świadczeń wychowawczych - tel. 22 510-98-15

Monika Misztal     Starszy referent d. świadczeń wychowawczych   - tel. 22 510-98-15