O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej Ząbki

ul. Wojska Polskiego 12

tel. do ośrodka: 22 510-98-03 do 21


fax: 22 510-98-30


NIP: 125-086-31-39

                                   tel. wewnętrzne:                                  

            Pomoc społeczna                    22 51-09-807 do 814, 820


                Świadczenia rodzinne:           22 51-09-817 do 819


Świadczenia wychowawcze:            22 51-09-815

e-mail: ops@zabki.pl       ops-zabki@wp.pl


adres ePUAP:      /opszabki/skrytkaKierownik :       Artur Kołodziejczyk      -       tel. 22 51-09-816


Dział Pracy Środowiskowej


Ewa Godlewska                Specjalista Pracy Socjalnej              tel. 22 510-98-20

Agnieszka Ignaczak          Starszy Pracownik Socjalny              tel. 22 510-98-08

Magdalena Stefaniak -Cieślak Starszy Pracownik Socjalny        tel. 22 510-98-11

Ewa Rzeszotek                Pracownik Socjalny                          tel. 22 510-98-14

Marta Tarnowska             Pracownik Socjalny                           tel.  22 510-98-10 

Dorota Guba                    Pracownik Socjalny                            tel. 22 510-98-13

Grażyna Hellich                Pracownik Socjalny                           tel. 22 510-98-12 

Agnieszka Pomorska - Błaszczuk - Asystent rodziny                  tel. 533-658-888


Dział Administracji i Świadczeń

Anna Banach                  Inspektor ds. administracyjnych        tel. 22 510-98-07

Agnieszka Pomarańska   Starszy referent ds. administracyjno - kadrowych                                                                                                                        tel. 22 510-98-03


Dział Księgowy - Dodatki mieszkaniowe - Dodatki energetyczne

Daniela Rychter        -   Główny księgowy                               tel. 22 510-98-04

Danuta Gutowska     -   Inspektor ds. księgowości                 tel. 22 510-98-05

Elżbieta Bochowicz  -   Specjalista ds. administracyjnych     tel. 22 510-98-09

Anna Gromek            -   Referent ds. księgowo-finansowych tel. 22 510-98-21              


Dział Świadczeń Rodzinnych Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego

Małgorzata Cichocka -Specjalista ds. świadczeń rodzinnych - tel. 22 510-98-17

Bożena Orlińska    -  Inspektor ds. świadczeń rodzinnych -      tel. 22 510-98-18

Teresa Konopka     - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i 

                                                       funduszu alimentacyjnego - tel. 22 510-98-19

Anna Romańska   -    Podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego  -                                                                                                                                  tel. 22 510-98-19

Monika Glinicka   - Starszy referent ds. świadczeń wychowawczych - tel. 22 510-98-15

Monika Kretuńska-Starszy referent ds. świadczeń wychowawczych - tel. 22 510-98-15

Monika Misztal    - Starszy referent ds. świadczeń wychowawczych - tel. 22 510-98-15