Wolontariat


Początek wolontariatu w OPS Ząbki

Od  09.05.2016 r. małymi krokami, z inicjatywy Kierownictwa OPS i przy zaangażowaniu wszystkich pracowników ośrodka wprowadzony został wolontariat. Na początku stworzono lokalny program wolontariatu, stworzono mapę potrzeb i pozyskano pierwszych wolontariuszy, którzy działają jako ważne uzupełnienie (ale nie zastępowanie) pracowników socjalnych i służb społecznych w obszarze pomocy społecznej. Pomoc świadczona przez wolontariuszy jest dobrowolna, bezpłatna i wykraczająca poza więzi rodzinno koleżeńsko-przyjacielskie.

Obszary działania

Wolontariat planuje przeprowadzenie różnorodnych  akcji na terenie Ząbek oraz pracę indywidualną z podopiecznymi np.
-pomoc w nauce m.in. matematyce, języku polskim i angielskim.
-dotrzymywanie towarzystwa, głównie osobom starszym i niepełnosprawnym np. wspólne spacery, czytanie prasy, książek, rozmowy,
-pomoc w czynnościach przy prowadzeniu gospodarstwa domowego np. zakupy, drobne naprawy
-inne przedsięwzięcia wynikające z bieżących potrzeb podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, a także społeczności Miasta Ząbki.

Rekrutacja

Rekrutacja trwa cały czas. I Ty możesz pomóc! Zapraszamy młodzież, osoby dorosłe, pracujące, a także seniorów. Każdy wolontariusz znajdzie zajęcie odpowiednie dla siebie. Praca w ramach wolontariatu jest dobrowolna oraz bezpłatna jednakże niesie za sobą wiele korzyści, rozwija, daje poczucie spełnienia, satysfakcji oraz uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka. Zachęcamy do współpracy. Wszelkie informacje są udzielane na miejscu w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz telefonicznie pod numerem 22 510 98 14