Opłata za gospodarowanie odpadami

Obraz domyślny

Urząd Miasta Ząbki informuje, z zgodnie z Uchwałą Nr III/22/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami, miesięczna stawka opłaty za odpady, jeżeli są zbierane i odbierane w sposób selektywny, począwszy od miesiąca marca, wynosi 68,00 zł od jednego gospodarstwa domowego. W sytuacji gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, począwszy od miesiąca marca, opłata wynosi 136,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego.