Bezpłatne treningi koszykówki dla chłopców z klas IV-VI

Obraz domyślny

Od stycznia 2019 r. Szkoła Podstawowa nr 2 w Ząbkach kontynuuje uczestnictwo w projekcie „SMOK” (Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki) prowadzonym we współpracy z Polskim Związkiem Koszykówki (PZKosz) oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki. W roku szkolnym 2018/2019 projekt skierowany jest do chłopców z klas IV-VI.

Dzięki programowi dofinansowanemu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT) pozyskanych przez Polski Związek Koszykówki (PZKosz), od początku września do końca roku szkolnego 2018/2019 uczniowie w ramach projektu mogą uczestniczyć w bezpłatnych treningach koszykówki organizowanych na terenie obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach.

Informacja