Obchody 98. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Ząbkach

/velacms/solutions/zabki/content/pages/aktualnosci/aktualnosci/2018-08/obchody-98-rocznicy-bitwy-warszawskiej-w-zabkach/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

98. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku, zwaną „Cudem nad Wisłą” obchodzono w Ząbkach uroczyście w dniu 13 sierpnia. Rozpoczęto mszą święta w kościele Św. Trójcy, celebrowaną przez ks. płk. Bogdana Radziszewskiego, proboszcza parafii wojskowej św. Jana Pawła II w Warszawie Wesołej. Podczas homilii ks. Radziszewski odczytał także przesłanie dla uczestników od biskupa polowego Wojska Polskiego dr Józefa Guzdka. Msza odbyła się w oprawie muzycznej Chóru Miejsko-Parafi alnego Cantores Misericordiae pod batutą Pawła Choina oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, pod dyrekcją kapelmistrza por. Andrzeja Zaremby, z udziałem pocztów sztandarowych ząbkowskich szkół, kombatantów oraz kompanii honorowej I Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki z Warszawy-Wesołej.

Wśród gości na uroczystości znaleźli się m.in: senator Jan Żaryn, poseł Piotr Uściński, wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, starosta wołomiński Kazimierz Rakowski, radni powiatowi i miejscy, burmistrz Robert Perkowski wraz z zastępcą Małgorzatą Zyśk, przedstawiciele policji, straży pożarnej, straży miejskiej, kombatanci, burmistrzowie okolicznych gmin, dyrektorzy szkół i pozostałych placówek, prezes Stowarzyszenia Szkół i Placówek Edukacyjnych Powiatu Wołomińskiego Paweł Poboży, prezes Koła Wędkarskiego nr 61 w Ząbkach Robert Fabisiak oraz mieszkańcy. Po mszy nastąpił przemarsz zgromadzonych mieszkańców i gości na miejscowy cmentarz pod pomnik Poległych w obronie Ojczyzny w sierpniu 1920 r., gdzie odbył się apel poległych, żołnierze oddali salwy honorowe, a delegacje złożyły wieńce. Wcześniej honorowi goście wygłosili swoje przemówienia. Każdy z mówców podkreślał szczególnie te aspekty, które są im bliskie z punktu widzenia sprawowanego urzędu lub zainteresowań naukowych. Toteż przemówienie prof. Jana Żaryna miało wiele ciekawych i pouczających wątków historycznych. Z kolei poseł Piotr Uściński i wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera mówili o bohaterskiej walce żołnierzy poprzez pryzmat naszej państwowości. Z kolei samorządowcy: marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik w liście odczytanym przez swego pełnomocnika ds. kombatantów oraz starosta wołomiński Kazimierz Rakowski głównie podkreślali aspekt terytorialny, lokalny. W imieniu mazowieckiej kurator oświaty Aurelii Michałowskiej list odczytał burmistrz Robert Perkowski. Uroczystości kończył utwór „Śpij Kolego” wykonany przez trębacza z Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Za oprawę liturgiczną w kościele oraz organizację uroczystości na cmentarzu współodpowiedzialni był Związek Strzelecki "Strzelec" Józefa Piłsudskiego Oddział Ząbki im. porucznika Ludwika Tulińskiego


Uroczystości na cmentarzu poprowadził Mirosław Sobiecki.

Mirosław Oleksiak
fotorelacja Bogdan ŚladowskiLista składających kwiaty pod pomnikiem poległych w sierpniu 1920 r.

1. Senator RP prof. Jan Żaryn wraz z asystentem Robertem Szydlikiem

2. Poseł na Sejm RP Piotr Uściński

3. Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz Alicja Walecka dyrektor biura wojewody

4. W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adam Struzik kwiaty złoży Pełnomocnik

Zarządu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Zbigniew Czaplicki

5. Starosta Powiatu Wołomińskiego Kazimierz Rakowski oraz radni powiatowi Tomasz

Kalata, Sławomir Pisarczyk i Karol Małolepszy w asyście Związku Piłsudczyków RP

6. W imieniu władz samorządowych Miasta Radzymina – sekretarz gminy Adam Ślubowski

oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Radzyminie Andrzej Dąbkiewicz.

7. W imieniu władz samorządowych Miasta Kobyłka zastępca burmistrza Wojciech

Reutt oraz radna miasta Marzena Sędziak

8. W imieniu miasta Zielonka, zastępca burmistrza Adam Kot

9. W imieniu policji – z-ca Komendanta Policji w Ząbkach aspirant sztabowy Michał

Król,

10. W imieniu Straży Pożarnej – Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Wołominie mł. Brygadier Andrzej Wysocki oraz prezes Ochotniczej Straży Pożarnej

w Ząbkach Edward Betlejewski,

11. W imieniu Nadleśnictwa Drewnica – z-ca nadleśniczego Artur Ostrowski, podleśniczy

Bartosz Brejnak oraz podleśniczy Piotr Daniszewski,

12. W imieniu Praskiej Giełdy Spożywczej w Ząbkach – Oliver Dudzik

13. Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach – Janusz Tomasz

Czarnogórski,

14. W imieniu Prawa i Sprawiedliwości RP w Ząbkach – radni ząbkowscy Robert Świątkiewicz

i Paweł Uściński

15. W imieniu Platformy Obywatelskiej RP w Ząbkach – radny powiatowy Tomasz Kalata

i Anna Miazga

16. W imieniu stowarzyszenia Jedna Polska Samorządowa kwiaty złoży doradca burmistrza

Kobyłki Roberta Roguskiego- Piotr Kosiak oraz Adam Stańko

17. Prezes Koła Wędkarskiego nr 61 w Ząbkach Robert Fabisiak oraz Henryk Ołowski

18. Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach

– Anna Saar-Auerbach wraz z Prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół i Placówek

Edukacyjno-Wychowawczych Miasta Ząbki Pawłem Pobożym

19. Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach Iwona

Pawlak z uczniami

20. Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach Margarita

Biedrzycka

21. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ząbkach im. ks. Jerzego Popiełuszki Grażyna Sobierajska,

22. Delegacja Związku Strzeleckiego Oddział Ząbki im. por. Tulińskiego, JS 1533,

23. W imieniu władz samorządowych Ząbek: Robert Perkowski burmistrz miasta Ząbki,

Małgorzata Zyśk – zastępca burmistrza miasta Ząbki, oraz Zbigniew Forysiak – Komendant

Straży Miejskiej w Ząbkach