Na co idą moje pieniądze?

/velacms/solutions/zabki/content/pages/aktualnosci/aktualnosci/2018-04/na-co-ida-moje-pieniadze/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Ząbki. Sprawdź, na co idą Twoje pieniądze


Mieszkańcy Ząbek w łatwy sposób mogą przekonać się na co miasto wydaje swój budżet, dowiedzieć się ile pieniędzy z ich podatku gmina przeznacza dziennie na funkcjonowanie komunikacji miejskiej, oświatę i wychowanie czy na pomoc społeczną. Ząbki dołączyły do platformy nacoidamojepieniadze.pl.

Serwis pokazuje mieszkańcom Ząbek, jak miasto dysponuje pieniędzmi z podatków w 2018 roku.

Wszystkie informacje na stronie są przygotowywane na podstawie uchwały budżetowej miasta. To na jej podstawie budżet został podzielony na kategorie tematyczne np. oświata i wychowanie, rodzina, transport i łączność, gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz gospodarka mieszkaniowa. Mieszkaniec wpisując anonimowo wysokość swojego miesięcznego wynagrodzenia brutto może sprawdzić, jak gmina dysponuje jego pieniędzmi z podatków.

Narzędzie pokazuje ile pieniędzy z zapłaconego od danej kwoty podatku trafi do poszczególnych kategorii budżetowych. Zaprezentowana tam analiza budżetu pozwala pokazać, w jakim stopniu każdy, kto płaci podatki w Ząbkach, przyczynia się do rozwoju miasta. Narzędzie jest dostępne pod adresem: https://nacoidamojepieniadze.pl/budzet-miasta/zabki. Planowane obecnie dochody gminy na 2018 r. wynoszą niemal 171 mln zł, z czego ponad 30% to dochody z podatku PIT.

Ząbki są najmłodszym miastem w Polsce pod względem średniej wieku mieszkańców. Plasuje się w czołówce miejscowości w kraju o najwyższym przyroście naturalnym, notując również dość wysokie tempo osiedlania się. To wszystko powoduje, że zameldowanych jest 33 tys. osób, ale faktycznie zamieszkuje 70 tys. osób. PIT w Ząbkach opłaca tylko 47% mieszkańców, w prezentacji można zobaczyć jak brakujące 53% wpływów z PIT w wysokości 58 162 976,00 zł zmieniłoby miasto na lepsze. Dlatego uruchomiony program wpisuje się do corocznej kampanii zachęcającej mieszkańców do meldowania się na jej terenie oraz do informowania urzędu skarbowego o miejscu aktualnego zamieszkania (na druku ZAP-3). Podatek dochodowy od osób fizycznych stanowi największą część dochodów gminy – ponad 33 proc.