Konferencja w Ząbkach o bezpieczeństwie na stadionach

/velacms/solutions/zabki/content/pages/aktualnosci/aktualnosci/2017-09/konferencja-w-zabkach-o-bezpieczenstwie-na-stadionach/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie
Miasto Ząbki otrzymało wyróżnienie Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej za ogromny wkład w rozwój infrastruktury sportowej mającej wpływ na bezpieczeństwo podczas rozgrywek piłkarskich. W imieniu burmistrza Roberta Perkowskiego, wyróżnienie odebrał wiceburmistrz Artur Murawski


W dniu 14 września br, w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkach, odbyła się doroczna konferencjia Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej poświęcona ocenie stanu bezpieczeństwa podczas rozgrywek piłkarskich w sezonie 2016/2017 i wytyczeniu kierunków działań na sezon 2017/2018.

Podczas tego ważnego dla środowiska piłkarskiego wydarzenia, za szczególną dbałość o bezpieczeństwo na stadionach i wkład w rozwój infrastruktury sportowej został wyróżniony ząbkowski samorząd. Wyróżnienie z rąk Zdzisława Łazarczyka, prezesa Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w imieniu burmistrza Roberta Perkowskiego, odebrał jego zastępca Artur Murawski.

W czasie konferencji, padło wiele ciepłych słów pod adresem samorządów i ludzi nimi kierujących. m.in. skierowanych do władz miasta Ząbki i jego burmistrza, Roberta Perkowskiego:


„… mamy tu dowód na bezprzykładną wolę ducha sportowej walki; mimo ciosu, zadanego ząbkowskiemu klubowi sportowemu Dolcan, włodarze miasta nadal inwestują w obiekt przy ul. Słowackiego. Tamtejszy stadion i jego infrastruktura należą do jednego z piękniejszych na Mazowszu…” – powiedział Jacek Sowa, rzecznik prasowy Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej


Na konferencji nie zabrakło też przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, mł. insp. Jerzy Sztuc, z-ca komendanta powiatowego, przedstawił działania podejmowane przez Policję w celu zapewnienia bezpieczeństwa na stadionach. Jerzy Sztuc, reprezentował zarazem insp. dr Rafała Kubickiego, komendanta Stołecznej Policji i odebrał wyróżnienie w jego imieniu.


Konferencja „Bezpieczne obiekty piłkarskie na Mazowszu”, która w tym roku zgromadziła około 100 uczestników, to wydarzenie niezwykle istotne nie tylko dla środowiska sportowego związanego z piłką nożną, ale też dla jednostek Policji i lokalnych samorządów, którym, tak jak ma to miejsce w przypadku podwarszawskich Ząbek, bliskie jest bezpieczeństwo zawodników, kibiców i mieszkańców.


Obok przedstawicieli zarządu MZPN - Zdzisława Łazarczyka i Mirosława Starczewskiego oraz kierownictwa Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich - Krzysztofa Grochockiego i Marcina Madzińskiego w konferencji wzięli udział działacze piłkarscy, przedstawiciele policji i władz administracyjnych województwa mazowieckiego.

Mirosław Starczewski, wiceprezes MZPN, przedstawił aktualny stan infrastruktury piłkarskiej na terenie Mazowsza, a Marcin Madziński, wiceprzewodniczący Wydziału ds. Bezpieczeństwa MZPN dokonał oceny stanu bezpieczeństwa rozgrywek piłkarskich prowadzonych przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej.

Działania podejmowane przez Policję oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie rozgrywek piłkarskich na terenie województwa mazowieckiego w sezonie 2016/2017 w krótkich wystąpieniach zaprezentowali przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego oraz funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Kierownik ds. bezpieczeństwa przy drużynie Legia II Warszawa zademonstrował profesjonalne zabezpieczenie i organizację meczu, a właściwy departament PZPN omówił współdziałanie centrali ze związkami wojewódzkimi na przykładzie Mazowieckiego ZPN.


Kolejna już konferencja na temat bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich potwierdziła fakt bezspornej dominacji Mazowsza w tej dziedzinie w kraju i rolę jaką odgrywają lokalne samorządy w jego kształtowaniu.


Aleksandra Olczyk

Życie Powiatu na Mazowszu