Uroczyste świętowanie 97. rocznicy Cudu nad Wisłą w Ząbkach

/velacms/solutions/zabki/content/pages/aktualnosci/aktualnosci/2017-08/uroczyste-swietowanie-obchodow-97-rocznicy-cudu-nad-wisla-w-zabkach/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

Apel poległych, złożenie kwiatów przed Pomnikiem Poległych w obronie Ojczyzny w sierpniu 1920r. także rekonstrukcja Przemarszu Ochotników roku 1920 i Piknik Militarny, to tylko niektóre punkty obchodów rocznicy "Cudu nad Wisłą". Tak w niedzielę, 13 sierpnia br. władze miasta i mieszkańcy Ząbek uczcili 97. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Uroczystości rozpoczęła celebrowana przez kapelana ks. płk. Bogdana Radziszewskiego msza święta w kościele pw. Świętej Trójcy w Ząbkach. Tuż przed jej rozpoczęciem do Ząbek przybyli rekonstruktorzy przemarszu ochotników, którzy przyszli z Warszawy do Ząbek i uczestniczyli w ząbkowskich obchodach, aby w ten sposób uczcić przemarsz ochotników roku 1920. Po zakończeniu mszy św., uczestnicy obchodów, w asyście kompani honorowej I Warszawskiej Brygady Pancernej oraz Orkiestry Wojskowej z Siedlec, przemaszerowali na ząbkowski cmentarz parafialny, gdzie drugą część uroczystości poprowadził Mirosław Sobiecki, komendant Strzelców Ząbkowskich, społeczny doradca burmistrza Ząbek ds. kultury.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, krótkie przemówienia wygłosili prof. Jan Żaryn, senator RP, a w imieniu Kazimierza Rakowskiego, starosty wołomińskiego, Tomasz Kalata, przewodniczący Komisji Finansowej Rady Powiatu Wołomińskiego.

Artur Standowicz, wicewojewoda mazowiecki odczytał adresowany do mieszkańców i władz Ząbek, list Zdzisława Sipiery, wojewody mazowieckiego, a Zdzisław Czaplicki, pełnomocnik Zarządu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, list Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Przemówienia i listy nawiązywały do wydarzeń Cudu nad Wisłą 1920 roku. Senator podkreślił że odbywająca się wówczas bitwa, zadecydowała nie tylko o zachowaniu niepodległości przez Polskę, a ale także o losach świata, uniemożliwiając ekspansję sowietów na Europę Zachodnią. Podkreśli rolę „Błękitnych oddziałów” ochotników w bitwie.
Wówczas na terenie Ząbek miały miejsce fakty historyczne o których wspomina portal historiaZabek.pl:

„14 sierpnia 1920 r. - Kapelan stacjonującej w Ząbkach 8 DP (jednostka 1 Armii), ks. Ignacy Skorupka, na niewielkim pagórku obok pierwszego, drewnianego kościoła, odprawił polową Mszę Świętą. Z relacji wynika także, że podczas stacjonowania w Ząbkach, ks. Ignacy rozgrywał z ząbkowską młodzieżą mecze siatkówki.
Informacja ta pochodzi z 1987 roku, z relacji Leona Dudzińskiego, który jako mieszkaniec Ząbek brał udział w tej mszy. Niestety biografia Ks. Skorupki wskazuje, że 13 sierpnia wymaszerował z budynku szkoły im. Władysława IV na warszawskiej Pradze, na front wraz z 1 batalionem 236 pułku piechoty Armii Ochotniczej, który został ostatecznie włączony do 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej. Wieczorem, 13 sierpnia, batalion dotarł już do wsi Ossów, leżącej na linii frontu (a więc minął już Ząbki). 14 sierpnia 1920 roku Ignacy Skorupka zginął od postrzału kulą ekrazytową w głowę, w toczącej się pod tą wsią bitwie, będącej częścią bitwy warszawskiej.
Sprawa jest ciekawa i kwalifikuje się do dokładnego zbadania.”
Wracając do Ząbkowskich uroczystości, po wystąpieniach, odbył się apel poległych i złożenie kwiatów przy Pomniku Poległych w obronie Ojczyzny w sierpniu 1920 r., po czym Robert Perkowski, burmistrz Ząbek i Mirosław Sobiecki, komendant Strzelców Ząbkowskich zaprosili przybyłych gości i mieszkańców na Piknik Militarny z udziałem wojska do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach. Burmistrz podziękował także wszystkim za przybycie i uczczenie tej ważnej rocznicy.

Podczas pikniku I Warszawska Brygada Pancerna im. T. Kościuszki z Warszawy Wesołej zaprezentowała pojazd saperski „Topola” i wykonała pokaz saperski. Miłośnicy militariów mogli również obejrzeć broń strzelecką i moździerz, a także, pod okiem wojskowego trenera, podszkolić swoje umiejętności celowania na trenażerze Cyklop, urządzeniu przeznaczonym do nauki, kontroli i oceny dokładności celowania z broni strzeleckiej. Zainteresowani mogli otrzymać pamiątkowy wydruk z drukarni polowej – druk odezwy do Obywateli Rzeczpospolitej w związku z nadejściem bolszewików w 1920 r., opatrzony pieczęcią 50. lecia nadania praw miejskich Ząbkom, które przypada właśnie w tym roku.

W sali gimnastycznej gimnazjum im. Jana Pawła II w Ząbkach otwarto Wystawę pn. Bitwa Warszawska 1920 r. przygotowaną przez Fundację im. Księdza Ignacego Skorupki.

Oprawę muzyczną poszczególnych części obchodów zapewniły Chór Miejsko-Parafialny Cantores Misericordiae pod batutą Zbigniewa Jerzego Szablewskiego, oraz Orkiestra Wojskowa z Siedlec , a na wojskową grochówkę, podczas pikniku, zaprosili mieszkańców Ząbek członkowie Fundacji Skrzydła Chwały, dzięki patronatowi nad Marszem Ochotników 1920 roku, Podsekretarza Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej.

Nad bezpieczeństwem podczas uroczystości czuwała Straż Miejska w Ząbkach oraz policja. Organizacyjnie wydarzenie wsparli  strzelcy ząbkowscy z ZS Strzelec Józefa Piłsudskiego o. Ząbki im. Ludwika Tulińskiego.

Aleksandra Olczyk

i Iwona Potęga

Lista składających kwiaty pod pomnikiem poległych w Obronie Ojczyzny w sierpniu 1920 - Ząbki, 13.08.2017 r.