Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach za pomocą platformy W DIALOGU

Obraz domyślny

Do 5 maja br. trwać będzie rekrutacja uczestników chcących wziąć udział w pierwszych konsultacjach za pośrednictwem platformy konsultacyjnej „W Dialogu”. W ramach projektu zespół Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Związku Miast Polskich, Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania oraz Studio Promocji MIT przygotował platformę internetową, która wspiera planowanie i realizację konsultacji społecznych. Urząd Miasta prowadzi konsultacje pt. „Budżet obywatelski w Ząbkach?”, które mają na celu zasięgnięcie opinii mieszkańców miasta na temat wdrożenia budżetu obywatelskiego w mieście Ząbki.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkie osoby zamieszkałe na terenie Ząbek, które ukończyły 16 lat.

Mieszkańcy sami mogą wybrać formę udziału w debacie:

  • spotkanie bezpośrednie -18 maja br. godz. 18:00 sala im. F.A. Haydera Urzędu Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10. Mieszkańcy chętni do udziału w spotkaniu zobowiązani są zgłosić się mailowo lub telefonicznie do Biura Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia (e-mail: promocja@zabki.pl lub joanna.wysocka@zabki.pl, tel. 22 51 09 793),
  • dyskusję na forum tekstowym na platformie zabki.wdialogu.is.uw.edu.pl. Należy wejść w panel mieszkańca, zarejestrować się i uzupełnić następujące dane:

- wpisać wiek,

- ustawić na mapie orientacyjny obszar zamieszkania (można ustawić miasto).

Następnie dane te należy zapisać.

Brak uzupełnionych informacji uniemożliwi rejestrację na konsultacje.

Mieszkaniec, który danych nie uzupełni, otrzyma przy próbie zapisu komunikat o konieczności uzupełnienia profilu mieszkańca. Każdy odwiedzający profil uzyska dostęp do krótkich filmików instruktażowych, pokazujących jak działa platforma.


Opinie mieszkańców zostaną zebrane w formie papierowej i on-line, a wyniki konsultacji zostaną udostępnione w postaci raportu w terminie od 29 lipca do 10 sierpnia br.