REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Obraz domyślny

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 204 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Burmistrz Miasta Ząbki w § 2 Zarządzenia Nr 0050.32.2017 r. z dnia 27 marca 2017 r. ustalił terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowych prowadzonej przez Miasto Ząbki, co obrazuje Tabela nr 1.

ZOBACZ PEŁNĄ INFORMACJĘ

Zobacz załącznik nr 1 - Zarządzenie Nr 0050.34.2017 Burmistrza Miasta Ząbki w sprawie określenia wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Ząbki

Zobacz załącznik nr 2 - Druk zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej POBIERZ

Zobacz załącznik nr 3 - Druk oświadczenia o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata POBIERZ

Zobacz załącznik nr 4 - Uchwała Nr XXXVIII/352/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej