Finał konkursu wiedzy oBłogosławionym ks. J. Popiełuszce w GP2

/velacms/solutions/zabki/content/pages/aktualnosci/aktualnosci/2017-03/final-konjkursu-o-bl-ks-j-popieluszcze-w-gp2/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

„Zalogowany do końca w Bogu”,

pod takim tytułem 3 marca 2017 r. w Publicznym Gimnazjum nr 2 w

Ząbkach odbył się finałowy etap IV Konkursu wiedzy gimnazjalistów

o Błogosławionym Księdzu Jerzym Popiełuszce. Konkurs odbył się

pod patronatem Burmistrza Miasta Ząbki.

Przygotowując się do tego wydarzenia, uczniowie gimnazjów mieli okazję zapoznać się z życiem i szczególną misją błogosławionego Polskiego Męczennika ostatnich czasów. Dorastające pokolenie Polaków powinno znać fakty z życia Ks. Jerzego, jego nauczanie oraz duchową drogę, a także męczeńską śmierć i szerzenie jego kultu.

Celem konkursu było równocześnie promowanie wśród młodych ludzi idei poświęcenia dla innych.

Konkurs zaczynało ponad 300 uczestników. Do ostatniego etapu zakwalifikowało się 60 osób. Finałowy test składał się z 40 pytań.

Wszystkich uczestników wraz z katechetami przywitał Ks. Piotr Pierzchała Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Diecezji Warszawsko-Praskiej, życząc im powodzenia i darów Ducha św. Następnie uczniowie udali się do sal, gdzie w ciągu 45 minut walcząc z czasem i stresem, rozwiązywali test. Potem w oczekiwaniu na wyniki mieli możliwość obejrzenia wystawy o błogosławionym. Ks. Jerzym oraz posilenia się smacznymi pączkami.

Ogłoszenie wyników konkursu zaplanowane było na godzinę 13.00. Na tę doniosłą chwilę przybyli specjalnie zaproszeni goście: ks. bp Marek Solarczyk, zastępca burmistrza Ząbek Artur Murawski, ks. proboszcz Andrzej Kopczyński, oraz wicedyrektor GP2 Barbara Kuta.

Laurenami konkursu zastali:

I miejsce - Magdalena Grabarczyk z Gimnazjum Miejskiego nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim.

II miejsce - Mikołaj Piórczyński z Zespołu Publicznych Szkół Katolickich im. Ks. Jana Twardowskiego w Ząbkach.

III miejsce - Marcel Witas z Zespołu Publicznych Szkół Katolickich im. Ks. Jana Twardowskiego w Ząbkach.

IV miejsce - Agnieszka Grabarczyk z Gimnazjum Miejskiego nr 2 im, Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe nagrody i dyplomy, pierwsze trzy miejsca zostały nagrodzone bonami na zakupy w sklepie Decathlon.

Serdeczne podziękowania za owocną współpracę, pomoc w organizacji i ufundowanie nagród składamy:

Burmistrzowi Miasta Ząbki Robertowi Perkowskiemu,

Księdzu Biskupowi Markowi Solarczykowi biskupowi pomocniczemu Diecezji Warszawsko - praskiej

Proboszczowi parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach Księdzu Andrzejowi Kopczyńskiemu

Dziękujemy Dyrekcji Publicznego Gimnazjum nr 2, im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach, za gościnność i za stworzenie dogodnych warunków oraz iście rodzinnej atmosfery dla uczestników konkursu i ich opiekunów.

Dziękujemy także pracownikom naszego wydziału katechetycznego: ks. Piotrowi Pierzchale, ks. Mariuszowi Czyżewskiemu i siostrze Cecylii Stusowicz za zaangażowanie i poświęcony czas.

Składamy gratulacje wszystkim uczestnikom i opiekunom i do zobaczenia za rok.


s. Joanna Loretanka