Jestem z Ząbek. Tu mieszkam, tu płacę podatki.

/velacms/solutions/zabki/content/pages/aktualnosci/aktualnosci/2016-12/zamelduj-si-w-z-bkach-skorzystasz/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

DBAMY O POTRZEBY MIESZKAŃCÓW
W ciągu ostatnich lat w mieście Ząbki nastąpiły ogromne zmiany na lepsze. W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej pojawiły się nowe możliwości finansowania naszych inwestycji. Dzięki temu powstał w Ząbkach basen, tunel drogowy, rozbudowano szkoły i przedszkola oraz wybudowano nowe  drogi.

Obecnie miasto Ząbki jest dogodnym miejscem do osiedlania się. Świadczy o tym wciąż wzrastająca liczba mieszkańców, która obecnie wynosi ponad 65 tys., z czego zameldowanych jest 32 tys. mieszkańców. Ponieważ nie wszyscy mieszkańcy Ząbek są tu zameldowani i nie wszyscy odprowadzają podatki na rzecz miasta Ząbki, budżet miasta jest niewystarczający w stosunku do potrzeb lokalnej społeczności. Szacuje się, że gdyby wszyscy mieszkańcy Ząbek byli tu zameldowani lub odprowadzali podatek na rzecz Ząbek, budżet miasta byłby wyższy o 30 mln zł. Taka kwota byłaby wystarczająca, aby wybudować nowe szkoły, przedszkola, żłobki czy drogi. Dlatego apeluję do Wszystkich Mieszkańców Ząbek o meldowanie się w naszym mieście lub odprowadzanie podatku na rzecz miasta Ząbki.

Aby w naszym mieście żyło się lepiej, warto rozliczyć się z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w Urzędzie Skarbowym w Wołominie i wskazać ząbkowski adres jako miejsce zamieszkania.

ZAMELDUJ SIĘ W ZĄBKACH, SKORZYSTASZ !

                                                                                  Burmistrz Miasta Ząbki

                                                                                      Robert Perkowski

Szanowni Państwo,


    Miasto Ząbki rozwija się bardzo dynamicznie. W ciągu ostatnich lat wybudowano: basen ,trybunę sportową, tunel pod torami kolejowymi, wiele kilometrów dróg, wyremontowano szkoły i przedszkola. Nasze potrzeby stale rosną. Bieżąca działalność szkół i przedszkoli pochłania aż połowę całego budżetu miasta. Dlatego teraz potrzebne jest Państwa zaangażowanie. Prosimy o poświęcenie pięciu minut i odpowiedź na poniższe pytania, zawarte w ankiecie interaktywnej. Mamy nadzieję, że dzięki wspólnym działaniom miasto Ząbki dalej będzie mogło się prężnie rozwijać.

                                                                                     Skarbnik Miasta Ząbki

                                                                                        Elżbieta Żmijewska

Zapraszamy do wypełnienia ankiety interaktywnej

Interaktywna ankieta

Zadbaj o swoje miasto Ząbki

Do dnia 30 kwietnia 2017 r. rozlicz swoje roczne zeznanie podatkowe (PIT) w Urzędzie Skarbowym w Wołominie, wskazując jako miejsce zamieszkania miasto Ząbki. Dzięki temu dochody miasta Ząbki wzrosną i będziemy mogli wybudować między innymi nową szkołę przy ul. Dzikiej w Ząbkach oraz nowe drogi.

Każdemu mieszkańcowi zameldowanemu w mieście Ząbki lub odprowadzającemu podatek  na rzecz Ząbek, przysługuje karta „Jestem z Ząbek”, uprawniająca do korzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej, zniżek na basen, bezpłatnego parkowania w strefach płatnego parkowania, a także do rabatów na produkty i usługi od ponad stu firm, będących uczestnikami akcji „Zniżka za dowód” oraz do korzystania z innych usług publicznych.

Dzięki środkom z podatku, wpływającym do kasy miasta ząbkowskie dzieci i młodzież uczą się w nowoczesnych placówkach oświatowych. W 2016 r. oddano do użytku nowo wybudowane skrzydło w Szkole Podstawowej Nr 3, a w 2015 r. rozbudowano Szkołę Podstawową Nr 2 oraz wybudowano nowoczesny i komfortowy budynek Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach.

Warto dodać, że przez ostatnie 8 lat na inwestycje drogowe miasto wydało blisko 116 mln zł. Duża część inwestycji ząbkowskich została sfinansowana ze środków unijnych - ponad 62 mln zł. Ponadto szacuje się, że wartość projektów drogowych realizowanych od 2012 r. przez podmioty zewnętrzne wynosi ok. 9 mln zł.

Płać podatki tu gdzie mieszkasz

  • Złóż właściwe dla siebie zeznanie podatkowe  w Urzędzie Skarbowym w Wołominie nie później niż do 30 kwietnia 2017r. Formularz dostępny jest w każdym Urzędzie Skarbowym lub na stronie Ministerstwa Finansów.
  • Nie musisz zawiadamiać o zmianach poprzedniego urzędu skarbowego - urzędy skarbowe same wymienią między sobą informacje i zaktualizują Twoje dane.
  • Jeśli w ciągu roku zajdzie potrzeba aktualizacji Twoich danych np. zmiana rachunku bankowego do zwrotu nadpłaconego podatku, na składany w Urzędzie Skarbowym formularz ZAP 3 w pozycji B2 wpisz ząbkowski adres jako miejsce zamieszkania.
  • Nie musisz składać formularzy osobiście w Urzędzie Skarbowym w Wołominie przy ul. Przejazd 2, wystarczy je wysłać listem poleconym.

Jak płacić podatki w Ząbkach?

  • Jeśli jesteś mieszkańcem miasta Ząbki i na dzień 31 grudnia 2016 r. roku podatkowego, jest ono miejscem Twojego zamieszkania – rozliczając się z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce, w którym mieszkasz miasto Ząbki.
  • Jeśli z podatku dochodowego od osób fizycznych rozlicza Cię Twój płatnik (pracodawca), zawiadom go, że miejscem Twojego zamieszkania na dzień 31 grudnia 2016 r. jest miasto Ząbki.
  • W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków, gdy mają różne adresy zamieszkania, aby podatki z PIT wpłynęły do Ząbek, przynajmniej jeden z małżonków musi mieć ząbkowski adres i rozliczyć się w Urzędzie Skarbowym w  Wołominie.
  • Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dokonują zmian w zakresie miejsca zamieszkania, które następnie podają  w rocznym rozliczeniu podatkowym (najczęściej PIT-36), składając wniosek do druku CEIDG – 1. Wniosek taki składa się w dowolnym urzędzie gminy.


WAŻNE: do 31 grudnia 2016 r. podatnik (mieszkaniec Ząbek) powinien zawiadomić płatnika (pracodawcę), że miejscem zamieszkania podatnika na dzień 31.12.2016r. jest miasto Ząbki.