Uroczyste wręczenie odznaczeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2016 r.

/velacms/solutions/zabki/content/pages/aktualnosci/aktualnosci/2016-10/uroczyste-wreczenie-odznaczen-z-okazji-dnia-edukacji-narodowej-w-2016-r/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

W dniu 17 października 2016 r. w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Mazowieckiego Kuratora Oświaty nauczycielom i pracownikom oświaty z rejonu warszawskiego z okazji tegorocznych obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że w tym dniu Pani Kierownik Referatu Oświaty i Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Ząbki, Dyrektorzy i Pracownicy z publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Ząbki zostali uroczyście odznaczeni medalami Komisji Edukacji Narodowej oraz medalami za wysługę lat.

Medal Komisji Edukacji Narodowej nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymali:

 • Pan Karol Małolepszy – Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Ząbkach ul. Harcerska 9.
 • Pani Ewa Kacprzak – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach ul. Kościelna 2.
 • Pani Monika Kubacka – Żurek nauczyciel matematyki ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach ul. Kościelna 2
 • Pani Jolanta Gałecka – nauczyciel przyrody ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach ul. Kościelna 2.


Medal I Stopnia Złoty za Długoletnią Służbę nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa otrzymali:

 • Pani Grażyna ŚwieżakDyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 „Zielony Dinek” w Ząbkach, ul. Wyspiańskiego 22
 • Pani Beata KrajewskaDyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 „Leśny Zakątek” w Ząbkach, ul. Prusa 3/5 . Należy podkreślić , że Pani Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 dostąpiła zaszczytu wręczenia ww. medalu z rąk Pani Beaty Szydło Premiera Rzeczypospolitej Polskiej i Pani Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej w Kancelarii Premiera Rady Ministrów w dniu 14 października 2016 r., w którym to dniu odbyły się ogólnopolskie obchody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pani Dyrektor była jedną z osób wytypowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty do wręczenia ww. odznaczenia w Kancelarii Premiera Rady Ministrów.
 • Pani Anna Kryńska – Gardenernauczyciel z Publicznego Przedszkola Nr 2 „Leśny Zakątek” w Ząbkach, ul. Prusa 3/5
 • Pani Ewa Oleasz – Rzepkowska nauczyciel historii ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach ul. Kościelna 2
 • Pani Elżbieta Podgórska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach ul. Kościelna 2
 • Pani Irena Małecka pracownik obsługi ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach ul. Kościelna 2
 • Pani Halina Roszak – Kierownik Gospodarczy z Publicznego Przedszkola Nr 3 „Skrzat” w Ząbkach ul. Westerplatte 1/11
 • Pani Mariola Duda – nauczyciel z Publicznego Przedszkola nr 3 „Skrzat” w Ząbkach ul. Westerplatte 1/11
 • Pani Danuta Kicińska – nauczyciel z Publicznego Przedszkola nr 3 „Skrzat” w Ząbkach ul. Westerplatte 1/11
 • Pani Regina Żelazek – pracownik obsługi z Publicznego Przedszkola nr 3 „Skrzat” w Ząbkach ul. Westerplatte 1/11


Medal II Stopnia Srebrny za Długoletnią Służbę nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa otrzymali:

 • Pani Ewa WiśniewskaKierownik Referatu Oświaty i Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Ząbki w Ząbkach, ul. Wojska Polskiego 10
 • Pani Agnieszka Piskorek - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga w Ząbkach, ul. Piłsudskiego 35
 • Pani Irena Małyszczuk - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach, ul. Batorego 11
 • Pan Tomasz Łukawski - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach , ul. Kościelna 2.
 • Pani Małgorzata Zyśk – Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Ząbkach ul. Batorego 37.
 • Pani Agnieszka Neüff - Wicedyektor z Publicznego Przedszkola Nr 3 „Skrzat” w Ząbkach ul. Westerplatte 1/11
 • Pani Ewa Kacprzak - Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach , ul. Kościelna 2.
 • Pani Renata Sidor - nauczyciel języka polskiego ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach ul. Kościelna 2
 • Pani Katarzyna Markowska - psycholog ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach ul. Kościelna 2
 • Pani Edyta Pietrak – pomoc nauczyciela z Publicznego Przedszkola Nr 3 „Skrzat” w Ząbkach ul. Westerplatte 1/11


Medal III Stopnia Brązowy za Długoletnią Służbę nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa otrzymali:

 • Pani Monika Stypułkowska - Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach , ul. Kościelna 2
 • Pan Jarosław Dobrowolski - nauczyciel wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach ul. Kościelna 2
 • Pani Monika Kubacka – Żurek nauczyciel matematyki ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach ul. Kościelna 2


Wszystkim Osobom, które otrzymały medale składamy gratulacje, życząc dalszych sukcesów i osiągnięć w pracy zawodowej. Jesteśmy dumni, że tak liczne grono pracowników z publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Ząbki zostało docenionych i otrzymało wyróżnienia za rzetelną i sumienna pracę na rzecz oświaty.