Uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Mazowieckiego Kuratora Oświaty

/velacms/solutions/zabki/content/pages/aktualnosci/aktualnosci/2015-10/uroczyste-wreczenie-odznaczen-i-nagrod-mazowieckiego-kuratora-oswiaty/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/zdjecie

W dniu 15 października 2015 r. w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród Mazowieckiego Kuratora Oświaty nauczycielom i pracownikom oświaty z rejonu warszawskiego z okazji tegorocznych obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że w tym dniu trzech Dyrektorów publicznych przedszkoli i trzech Dyrektorów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki zostało odznaczonych Medalami Komisji Edukacji Narodowej, a jeden z dyrektorów szkoły podstawowej otrzymał Nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Medal Komisji Edukacji Narodowej nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymali:

  • Pani Grażyna Świeżak Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 „Zielony Dinek” w Ząbkach, ul. Wyspiańskiego 22
  • Pani Beata Krajewska Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 „Leśny Zakątek” w Ząbkach, ul. Prusa 3/5
  • Pani Jolanta Salak Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 „Skrzat” w Ząbkach, ul. Westerplatte 11/1
  • Pani Agnieszka Piskorek - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga w Ząbkach, ul. Piłsudskiego 35
  • Pani Irena Małyszczuk - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach, ul. Batorego 11
  • Pan Tomasz Łukawski - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach, ul. Kościelna 2.

oraz na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3

  • Pani Margarita Biedrzycka wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach.

Nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej odebrała

  • Pani Irena Małyszczuk - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach, ul. Batorego 11.

Gratulujemy naszym Dyrektorom sukcesu i życzymy dalszych osiągnięć w pracy zawodowej.

Pragniemy nadmienić, że przyznanie nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ząbkach, jest szczególnym wyróżnieniem biorąc pod uwagę fakt, że łącznie przyznano 31 nagród Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla dyrektorów i nauczycieli z przedszkoli oraz różnych typów szkół, z województwa mazowieckiego, będących w nadzorze pedagogicznym Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Referat Oświaty i Polityki Społecznej
UM Ząbki

/velacms/solutions/zabki/content/pages/aktualnosci/aktualnosci/2015-10/uroczyste-wreczenie-odznaczen-i-nagrod-mazowieckiego-kuratora-oswiaty/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/plakat
/velacms/solutions/zabki/content/pages/aktualnosci/aktualnosci/2015-10/uroczyste-wreczenie-odznaczen-i-nagrod-mazowieckiego-kuratora-oswiaty/_widgets/tresc-podstrony/_widgets/plakat1