Aktualności

Ogłoszenie

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki - rejon ulicy Radzymińskiej wraz z prognozą oddziaływania na...

Smocze Łodzie w Ząbkach ?

Smocze Łodzie w Ząbkach ?

22 listopada niedzielny poranek w Ząbkach obfitował w wyjątkowe atrakcje. Stowarzyszenie Spójnia Smocze Łodzie, Towarzystwo Przyjaciół Ząbek i Miejskie Centrum Sportu wprowadzili do naszego miasta pochodzący z...